پر کردن قسمت های مشخص شده با * الزامی است.

تنها ایده و کسب و کاری را ثبت کنید که به آن ایمان دارید و می خواهید از ذهن شما، به دنیای واقعیت راه یابد. حرفه ای شروع کنید و از خدمات نوران بهره مند شوید.

سوالات زیر به ما کمک می کند تا با شما و ایده هایتان آشنا شویم، پاسخ کاملاً درست برای سوالات وجود ندارد و پاسخ ها تنها برای این است که بتوانیم متوجه شویم که چه کمکی می توانیم به شما کنیم. تلاش ما خلق بهترین محیط برای رشد شما ست؛ تا ریسک راه اندازی کسب و کار شما به حداقل ممکن و سرعت راه اندازی به حداکثر ممکن برسد. بنابراین تقاضا می کنیم که با صداقت و دقت به سوالات پاسخ بدهید.

بعد از ثبت ایده، حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری جلسه ای برای مصاحبه با شما و دیگر اعضای تیم ترتیب داده خواهد شد تا بیشتر با هم آشنا شویم.

لازم به ذکر است که اولویت شتاب دهنده نوران، جذب ایده ها و کسب و کارهای حیطه سلامت است.


اطلاعات بنیان گذارانایده استارت آپی

در صورتی که استارت آپ خود را آغاز کرده اید به سوالات زیر پاسخ دهید: