یکی از ارکان ادامه حیات استارت آپ ها، تیم تشکیل دهنده آن هاست. تا جایی که برخی از مفسرین، اعضای یک تیم استارت آپ را یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده ی موفقیت آن می دانند.
ما در تیم یاب نوران فضایی ایجاد کردیم تا افرادی که مهارت و توانمندی در حوزه های کارآفرینی، فنی و مهندسی، مارکتینگ و … را دارند، بتوانند خود را معرفی کرده و افراد و تیم هایی که به دنبال فردی با قابلیت های مشخص و مورد نیاز کار خود می گردند، بتوانند تیم خود را تکمیل کنند.
در نهایت با توجه به بانک درخواست ها، این پلتفرم فضایی برای شبکه سازی و اتصال این افراد ایجاد می کند.